परिचय कार्यक्रम 26.01.2013 ग्राम-जोकबहार, सिमडेगा झारखण्ड

आशीर्वाद होटल सीतामढ़ी,बिहार

गोंग्यो कार्यक्रम

परिचय कार्यक्रम फरीदाबाद,हरियाणा

02.10.2013

परिचय कार्यक्रम मेट्रोपोलिटन होटल कनाट पैलैस,नई दिल्ली

नजफ़गढ़,नई दिल्ली

जय बिहार ,नई दिल्ली

रघुबीर नगर ,नई दिल्ली

मेहरौली,नई दिल्ली

परिचय कार्यक्रम 2013/08/31

न्यू जलपाईगुड़ी,वेस्ट बंगाल

जेनरल कार्यक्रम श्रीनगर,जम्मू कश्मीर

जेनरल कार्यक्रम श्रीनगर,जम्मू कश्मीर

रघुबीर नगर ,नई दिल्ली